Gøy med gymnastikk

Dette er Flipkidz

Flipkidz gymnastikk finnes i tre ulike aldersgruppe: 2-3 år, 4-5 år og 6-8 år. Hver aldersgruppe har sin egen kursplan og innholdet er tilpasset etter hvor barna er i den motoriske utviklingen.

 

Flipkidz 2-3 år
Her gymmer barna sammen med en forelder. Du som forelder er en aktiv deltager gjennom hele timen. Her står oppdagelsesgleden i fokus. Barna får lære seg å kjenne miljøet i en gymsal og de ulike redskapene på en lystbetont måte. Vi leker inn de ulike grunnleggende ferdighetene som balansegang, hopp og rulle. Såklart finnes det mye rom for lek og tøys.

 

Flipkidz 4-5 år
Her finnes det masse rom for bevegelsesglede på barnas vilkår. Vi vil på en lekefull måte trene på ferdigheter som stupe kråke, hopp og balanse. Vi leker og lager hinderbane i slutten av timen.

 

Flipkidz 6-8 år
Her gir vi barna en allsidig motorisk trening. Barna får lære seg øvelser innenfor balanse og hopp, baseøvelser som slå hjul, og styrkeøvelser. Treneren tilpasser øvelsene alt ettersom barna utvikler seg. Her får barna en mulighet til å lære seg gymnastikk på en lystbetont måte.

 

Timens opplegg

Inneholdet i en Flipkidz-time er unikt for hver ferdighet. Bak timens oppbygning ligger en gjennomtenkt timeplan som skal lede til et pedagogisk mål. Vi følger gymnastikktrappen og bygger opp en time der alle barna får oppleve at de utfordres og lykkes. Slik ser en time ut:

Samling
Her lærer vi å kjenne hverandre og ser hvem som er tilstede.

Oppvarming
Herlige bevegelser i ring til musikk. Barna hermer etter treneren.

Trening
Fokus på en spesifikk grunnleggende ferdighet. Vi trener på to forskjellige stasjoner.

Hinderløype
Vi fortsetter teknikktreningen, men øker med flere varierede øvelser omkring ukens ferdighet.

Showflips
Her øver vi på et nummer som skal fremføres på avslutningen.

Nedtrapping
Hyggeligste stunden av timen.

Avslutning
Vi runder av timen ved å snakke om hva vi har gjort - og øvelsene barna kan gjøre hjemme. Det siste vi gjør er avslutningsreglen.

 

Kursplan

Vår kursplan bygger på et skoleår. Barna får det beste utbyttet av treningen ved å delta på kurset i minst to terminer.
Hver termin består av 10 uker, som inneholder fire ulike grunnferdighetern, innenfor gymnastikk. Hver ferdighet trenes på i to uker.
Hver termin har Flipkidz et tema. Hver ferdighet er tilknytet noe fra teamet, for å gjøre det tilfredsstillende pedagogisk for barna å henge med.

Gymnastikktrenerens utdanning

Vi som står bak Flipkidz er utdannede grunnskolelærere og idrettslærere. Utdanning er noe vi brenner for og derfor kjenner vi oss stolte av den vi har laget for våre Flipkidz-trenere.

Våre Flipkidz-trenere har alle en bakgrunn innen idrett og har en genuin interesse av å arbeide med barn. Å bli ansatt i vårt trenerteam krever at man virkelig ønsker å inspirere - og at man deler Be Sporty sine verdier.

Flipkidz-trenerne har gjennomgått Be Sporty sin trenerutdanning, der fokuset ligger på teknikk og sikkerhet.

Alle trenere må levere politiattest før ansettelse. Dette fordi du som forelder skal kjenne deg trygg med våre ansatte.

 

Flipkidz Gymfest

Ved høstterminens 10’nde time får barna vise hva de har lært seg i løpet av høsten. På vårterminen er det tid for Flipkidz Gymfest ved den aller siste timen. Da inviterer vi familie og venner til en gymnastikkavslutning i salen, der våre flinke elever får vise hva de har lært i løpet våren. På avslutningene får barna et diplom eller en medalje. 

 

Flipkidz er å finne flere steder i Norge. Finn ditt nærmeste gymnastikktilbud her.

 

Aldersinndeling

2-3 år: Eleven må ha fylt 2 år før kursstart. For denne aldersgruppen er det ekstra viktig at barnet er i riktig alder allerede før kursstart.

4-8 år: Eleven må fylle år for den aldersgruppen hen deltar på i løpet av det halvåret terminen pågår.

Be Sporty AS | Olaf Helsets vei 5 | 0694 Oslo | Telefon: 62 12 50 10
Copyright © 2022 Be Sporty AS |
Webbplats producerad av Chillicon webbyrå