Vi får Norges barn i bevegelse

stars
stars

Foreldres medvirkning i timene


 

2-3 år: Barn og foreldre sammen

Kursene for barn 2-3 år er lagt opp slik at både barn og foreldre deltar. Dere vil være i aktivitet sammen under hele timen - og tanken er å gi en god opplevelse for både liten og stor.
Du som forelder deltar aktivt i alle momentene, fra begynnelse til slutt. Vi anbefaler derfor at både foreldre og barn har på seg treningsklær, eller behagelig klær man kan bevege seg i.
Søsken kan dessverre ikke være til stede når timen pågår, ettersom du som forelder må holde ditt fokus på deg og ditt barn.

 

4-5 år: Innkjøring - en måte å skape trygghet for deg og ditt barn

For at hvert eneste barn skal oppleve trygghet og glede på kursene, benytter vi oss av en innkjøringsmetode. Alle barn er unike, noen klarer seg selv i salen fra første dag, andre behøver tid for å tilpasse seg et nytt miljø, treneren og de andre på kurset.
I klassene for 4-5 år tenker vi at dersom barnet klarer seg selv i salen fra første time, er dette å foretrekke for de kommende timene. Da får vi best kvalitet på økten. Vi vet at denne prosessen tar ulik tid for ulike barn, så derfor tilpasser vi oppstarten. Hvis ditt barn behøver å ha deg med på første time går det helt fint, og du som forelder er da aktivt med på timen. I løpet av innkjøringen deltar 1 forelder per barn, søsken kan dessverre ikke delta.

 

6-8 år: Ingen foreldre i salen

Ved kursene for barn fra 6-8 år deltar ingen foreldre i salen.

Webbplats producerad av Chillicon webbyrå