Vi får Norges barn i bevegelse

Kjære alle deltagere, foreldre og trenere,

 

Vi ønsker å informere dere om rammene for gjennomføring av aktiviteter hos oss. 

Dette er en spesiell situasjon for alle, og vi tror at det blir viktig at vi er rause med hverandre. Reglene kan føles litt rare og unaturlige i starten, men de som har trent en stund forteller at det går overraskende kjapt å tilpasse seg. Be Sporty har verdiene «glede», «opplevelse» og «fellesskap», og vi ønsker å løfte frem dette som rettesnorer for hvordan vi skal opptre på aktivitetene fremover.  

Vi skal også være modige nok til å si fra til hverandre hvis noen glemmer seg. Vi skal være rause nok til å forstå at alle kan glemme seg eller gjøre feil. Vi forstår også at kanskje ikke alle kan, eller vil, trene. Vi skal klare dette i fellesskap! 

 

Vi gleder oss til en vår fylt med bevegelsesglede! 

 

 

Med vennlig hilsen 

Eline Rødahl Olsen

Teamleder

Generell informasjon

 

En koronaveileder har blitt presentert for alle som tilbyr barne- og ungdomsaktivitet i Norge. Denne veilederen baserer seg på den felles nasjonale smittevernsveilederen som Folkehelseinstituttet presenterte mandag 11. mai 2020. Veilederen beskriver alle de rammer og retningslinjer vi må forholde oss til når vi skal tilrettelegge for aktivitet. Her finner du veilederen som er utarbeidet av NIF, Smittevernveileder NIF.

 

Treningene gjennomføres alltid i henhold til gjeldende retningslinjer. Den respektive trener skal alltid være oppdatert på disse. Hver treningsgruppe består av maksimalt 20 personer, ekskludert trener. 

 

For å holde kontroll på situasjonen og området har kun deltagere, trenere og de som har blitt gitt oppgaver, tilgang til salene. Foreldre og andre foresatte må i så stor grad som mulig unngå å komme inn i selve lokalet.  

 

Ofte er det under den uformelle aktiviteten før, under og etter trening at vi har lettest for å glemme oss. Eksempelvis under transport, mens vi drikker vann eller mens vi strekker ut og prater med hverandre etter trening. Ikke vær redd for å si fra hvis noen kommer for nære. 

 

Alle skal forholde seg til følgende 

1. Syke personer skal holde seg hjemme 

2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold 

3. Holde minst en meters avstand, og redusere kontakt mellom personer 

 

Før dere drar på trening 

• Syke personer skal holde seg hjemme. Du kan trene selv om noen i hjemmet ditt har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke hvis de har sannsynlig eller bekreftet covid-19. Dette kan være vanskelig å vite, så vi ber dere være forsiktige med å komme på trening hvis dere tror symptomene til familiemedlemmet kan skyldes korona.  

• Gå på do hjemme før du drar på trening. Garderober kan være stengt.  

• Skift til treningsutstyr hjemme. Husk å ta med skift slik at du kan ta på tørt tøy etter trening. 

• Vi oppfordrer alle som kan, til å gå eller sykle til trening. Samkjøring bør unngås.  

• Før du drar hjemmefra, vask hendene godt med såpe og vann.  

• Ta med drikkeflaske merket med navn og ferdig fylt opp med vann hjemmefra. 

• Ansvarlig trener vil avtale med foreldregruppa hvor barna skal hentes og leveres til trening.  

 

Under trening 

• Møt opp 5 minutter før trening. Du vil bli møtt av trener som tar imot dere. 

• Trenerne ankommer trening i god tid før oppstart og organiserer utstyr slik at det er klart. 

• Trenerne har fått instruksjoner om treningsøvelser som ivaretar én-meters-regelen. 

 

Etter trening 

• Forlat treningsanlegget i den retningen du ankom, umiddelbart etter at treningen er avsluttet.  

• Husk utstyret ditt.  

 

Spørsmål?

Hvis dere har spørsmål eller kjenner dere utrygge - snakk med treneren på kurset deres eller vår kundeservice på info@be-sporty.no/62 12 50 10. 

Be Sporty AS | Olaf Helsets vei 5 | 0694 Oslo | Telefon: 62 12 50 10
Copyright © 2021 Be Sporty AS |
Webbplats producerad av Chillicon webbyrå