Vi får Norges barn i bevegelse

stars
stars

Ordensregler

For å få en så gøy, sikker og givende time som mulig er det viktig med noen ordensregler. Disse reglene har vi laget for barnas egen del, og de er noe alle våre trenere jobber etter. Alle foreldre skal kunne kjenne seg trygge på at våre kurs er sikre og holder en høy standard.

Våre ordensregler: 
•    Alle elever skal etter sine forutsetninger delta i de øvelser vi gjør.
•    Det er ikke tillatt å leke på utstyr, i ribbevegger, på benker mm. når det ikke er i bruk, eller når treneren gir instruksjoner. 
•    Alle elever må være inne i salen under hele timen. 

Hos oss er alle barn like viktige og verdifulle. Ulike barn tilpasser seg regler til ulik tid. I noen tilfeller kan vi behøve å få hjelp fra deg som forelder, hvis ditt barn skulle behøve litt ekstra støtte for å komme seg inn i rutinene. Fremgangsmåten kommer man frem til sammen med treneren (dette er en naturlig del av vårt arbeid).

 

Hvis ditt barn behøver ekstra støtte

Hvis treneren opplever at ditt barn behøver ekstra støtte under kursets gang, vil du som forelder bli spurt om å delta på timene sammen med ditt barn.

Be Sporty arbeider etter modellen om at barnet alltid er i sentrum. Hvis ditt barn behøver ekstra støtte vil du som forelder være en viktig del av dette arbeidet.

Sammen med vår teamleder vil det utformes en handlingsplan slik at ditt barn kommer seg inn i kurset på best mulig måte. Du som forelder vil da måtte medvirke på de aktuelle timene.

Webbplats producerad av Chillicon webbyrå